සමාගම් නිර්මාතෘ </ h1>

团队-1

ෆවුන්ඩරයේ වචන

Topower ගැන කියවීමට කාලය ගැනීම ගැන ස්තූතියි.
කාර්මික අධි උෂ්ණත්ව උදුන සඳහා වන සේවාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ඉහළ ශ්‍රේණියේ වර්තන නිෂ්පාදන, සේවා සහ විසඳුම් සපයන ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රමුඛ නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ෂැන්ඩොං ටොපවර් පුද්ගලික සමාගම 2008 දී නිර්මාණය කරන ලදී.
අප සතුව පරාවර්තක විශේෂ erts යින්, ඉංජිනේරුවන්, නිෂ්පාදන, විකුණුම්, ස්ථාපනය, අලෙවියෙන් පසු, තත්ත්ව පාලන කණ්ඩායම ඇත. Topower සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ඔබගේ තේරීම සඳහා ස්තූතියි
                                                                                       

 

                                                                                        ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මර්ලින්